Kringlied

Wijze: Zeeroverslied

Tekst: Geert Castryck

1.

De mythische heerser van ’t geel continent
Is de draak met zijn spuwende vuur
Japan en India meten hun kracht
Met het volk van de Chinese muur
Als Dracoon ontvlamt en zijn toorn ontbrandt
Dan verteert hij de vijand daarmee
Ja, wij zijn de heersers van Azië
De koningen van Afrika

Keerzang

De OAK (de OAK), de OAK (de OAK)
De Oosterse Afrikaanse Kring. Hoi! Hoi!
Ja, wij zijn de heersers van Azië
De koningen van Afrika

2.

De tronende koning van ’t donkere land
Is de leeuw als een brullend heraut
Natuur en cultuur gaan gezwind hand in hand
In savanne, woestijn, stepp’ of woud
En de pausenstrijd heeft Allah ontstemd
En de draak en de leeuw meegebracht
En zo komen Azië en Afrika
Samen in Gents vaandelpracht

Keerzang

3.

De goden der wereld beschermen de kring
In ’t Arabisch, ’t Hebreeuws of ’t Sanskrit
We dansen en zingen als vrienden bijeen
Op de toon van dit edele lied
En van ’t Belfort af, schreeuwt de gulden draak
Met de zilveren leeuw over Gent:
Arabindohebrajapafrikanees
Vrij en zelfstandig student

Keerzang